Links

Van Houten Uitvaartverzorging:

https://www.vanhoutenuitvaart.nl

Nardus (Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk):

https://nardus.eu/

Fedgron (Federatie van uitvaartverenigingen Groningen):

https://fedgron.nl

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR):

https://wbtr.nl/