Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kent momenteel de volgende verstrekkingen:

 • De regeling door de voorganger van alle noodzakelijke en wettelijke verplichtingen tot maximaal € 125,-
 • De diensten van de dragers. (maximaal 6 dragers)
 • De auto waarin de overledene wordt vervoerd tot maximaal € 125,-
 • Het luiden van de kerkklok tijdens de uitvaart.
 • De opbaring in de eigen aula is kosteloos, bij opbaring thuis of in een andere aula geldt een aanvullende vergoeding van € 100,- op de pakketwaarde.
 • Kosten van rouwbrieven tot maximaal € 80,-

De pakketwaarde vertegenwoordigd een bedrag ad € 700,-

Voor eigen rekening kunnen o.a. de kosten zijn voor:

 • De kist.
 • Advertenties en de eventuele meerkosten van rouwbrieven.
 • Akte van overlijden.
 • Bloemstukken.
 • Het condoleanceregister.
 • De dankbetuigingen.
 • Volgauto(’s).
 • Grafrechten.
 • Grafmonument of sierurn.
 • Onderhoud van het graf.
 • Verzorging van de  overledene.

Hiervoor adviseren wij u een verzekering af te sluiten naar eigen keuze.

Indien er elders wordt begraven of gecremeerd dient de plaatselijke uitvaartverzorger contact op te nemen met de administrateur.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 18,00 bij automatische incasso en € 20,00 bij betaling middels overschrijving via bank.

Indien wij twee achtereenvolgende jaren geen contributie hebben ontvangen na schriftelijke herinnering, zullen wij u uit ons ledenbestand moeten verwijderen.

Er kunnen dan geen aanspraken meer op de vereniging verhaald worden.

Wij verzoeken u wijzigingen, en zeker ook opzeggingen schriftelijk of liever per e-mail aan ons te melden, waarna bevestiging daarop zal plaats vinden.

De vereniging kan niet-leden ook van dienst zijn met dien verstande dat de kosten dan 40% hoger zullen uitvallen .

Voor het inschrijven van een volwassene geldt een inkoopsom.

Wij rekenen hiervoor het jaarlijkse contributiebedrag vanaf de 18 jarige leeftijd.

Wij werken samen met Uitvaartverzorging Van Houten VOF te Appingedam,
tel. 0596-571817, mob. 06-28335331

Let op: onze bankrekening is NL30 RABO 0157 9118 29

Vermeld bij overschrijving via de bank altijd uw lidnummer.

Peter Norg

Administratie Uitvaartvereniging Loppersum

E-mail; administratie@uitvaartloppersum.nl

Telef. 06 46 44 56 61 Website: www.uitvaartloppersum.nl